• حمید،خوانساری،نوازنده،عود،موسیقی،ایرانی،هنر،بربط،بربت،العود،آموزش،آموزشگاه،تار،سه تار،کنسرت،ایران،تهران،تونس،آذربایجان،کاشان،الجزایر،فستیوال،بداهه نوازی،حمید خوانساری،کنصاری،کنساری،عزف،معزوف،مضراب,hamid,kkhansari,hamid khansari,oud,ud,lute,music,musician,art,artist,modern art,contemporary,improvisation,east,world music,festival,international,persian,persian music,iranian,iranian music,tehran,tar,setar,barbat,oud player,concert,consert,fest,solo
  • نام
  • ایمیل
  • تلفن
  • وبسایت
  • پیام
  • 2 + 15